728 x 90 px Reklam Alanı
Makaleler Hangi Yılbaşı .. ?!

Hangi Yılbaşı .. ?!

Hangi Yılbaşı .. ?!

Hangi Yılbaşı..?!
Müslüman!…
Önünde, seninle alakası olmayan bir bayram var: Hristiyanların dînî bayramı “yılbaşı”… Bir müslüman olmana rağmen, kişiliğini ve dinini, bir yana iterek “yılbaşını” sende mi kutlayacaksın?!… Kendini Hristiyanlara benzetecek, hindi kesece, çam devirecek, yılbaşı tebrikleri, yeni yıl kutlamaları ve sâir senin dininde bulunmayan ve onunla bağdaşmayan, insanlıkla da hiçbir alakası olmayan saçmalıklara sen de mi bulaşacaksın? “Buna dinim ne der” diye hiç mi düşünmeyeceksin?!…

Müslüman!…
Bir yanda yılbaşını kutlarken, diğer yanda da beş vakit namazında gününde en az kırk kere Fâtiha sûresinde “Rabbim!.. beni, kendilerine gazab edilen (Yehûdî)’lerin ve de sapan(Hristiyan)’lar’ın yoluna iletme”(1) derken, Rabbinden ne istediğinin farkında değilsindir her halde?… Bir yanda, “Yehûdîlerin ‘gazab edilenler’ Hristiyanların da ‘sapanlar’ olduğunu ve onların yolundan gitmek istemediğini” haykırır, bu hususta Rabbinden yardım ister, öte yanda da, koşa koşa yoluna giderken, bu yaptığın ne kadar tutarlı bir davranış olur?…

“Yılbaşı kutlamaları”, Hristiyanların yolu değil de nedir?!…

Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem, “Bizden başkasına kendini benzeten, bizden değildir; kendinizi yehûdîlere ve Hristiyanlara benzetmeyiniz.”(2) “Kim kendini bir kavme benzetirse o, onlardandır.”(3) “Kim bir kavmin(topluluğun) karartısını(kalabalığını) çoğaltırsa, o, onlardandır”(4) buyurdu.

Bu benzetmek fiillerde sözlerde, kıfâyetlerde, bayramlarda, âdetlerde, ibâdetlerde olur.(5)

“El-Hulâsa” isimli fetvâ kitâbında şöyle yazılmıştır: Mecûsîler, Nevrûz gününde toplansa ve bir Müslüman, onlar için, “güzel bir adet koydular” dese, kâfir olur; çünkü bu sözü ile küfrü kabul etmiş oluyor.

“Tetimme” isimli fetvâ kitâbında şöyle yazılıdır: Ebû Hafs el-Kebîr’den şöyle rivâyet edilmiştir: Bir kimse elli sene Allâh Celle Celâlühû ’ya ibadet etse sonra Nevrûz günü gelse ve bu güne saygı için müşriklere bir şey hediye etse Allâh Celle Celâlühû‘ya küfretmiş ve elli senelik ibadetini yok etmiş olur. Bu fetvalar için bakınız.(7)

Bu fetvâlar, Mecûsî bayramı olan “Nevrûz” için verilmiştir. Kâfirlere âit bayramların tamamının hükmü aynıdır. Dolayısıyla, Hristiyanların dini bayramı olan “yılbaşı” için de elbette geçerlidir.

(1) Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem bu âyeti tefsîr sadedinde şöyle buyurdular: “Kendilerine ğazab edilenler Yehûdîler, Sapanlar da Hristiyanlardır”… Ahmed İbnu Hanbel(4/378-379), Tirmizî (2954), İbnu Hibbân (7206) v.d.
(2)Tirmizî(2695) v.d.
(3)Ahmed İbnu Hanbel (2/50,Ebû Dâvûd (4027),
(4)Ebû Ya’lâ (el-Metâlibu’l-âliyye:2/42, H:1605)
(5)İbnu Kesîr, Bakara Sûresi 104. Âyetinin tefsîrî
(6)Nevrûz: Îran ve orta Asya Mecûsîleri’nin en büyük bayramlarından biri
(7)Fıkh-ı Ekber Şerhi Tercümesi / Aliyyü’l-Kâri (470-471)

Hüseyin Avni Hoca Efendi

#ismailağa #yeniyıl #yılbaşı #noel