728 x 90 px Reklam Alanı
Makaleler
Ramazan-ı Şerif ve Teravih Namazı

Ramazan-ı Şerif ve Teravih Namazı

Ramazan’a mahsus olarak asr-ı saadetten bu yana kılına gelen bir namaz olan teravih namazı, İslâmî hassasiyetleri temsil eden sair konular gibi çokbilmişlerimiz tarafından inkâr edilmekte ve hatta bundan da öte “Emevî sporu” şeklindeki namazın ciddiyeti ile asla bağdaşmayacak süfli ifadelerle tavsif edilmektedir. Namaz hususunda Müslümanların bilinç noktasında inanılmaz derecede yıpranmaların yaşandığı bir dönemd..

Ramazân-ı Şerîf Ayına Kavuşma Bahtiyarlığı

Ramazân-ı Şerîf Ayına Kavuşma Bahtiyarlığı

“Allâh’ım! Bizlere, (senin ayın olan) Receb-i Şerîf’i, (Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in ayı olan) Şa‘bân-ı Şerîf’i mübârek kıl ve bizleri (mü’minlerin afv ü mağfireti ve cehennemden beraatına hasrettiğin) Ramazân-ı Şerîf ayına ulaştır.”[1] Yaklaşık iki aydır, nakletmiş olduğumuz nebevî duâ ile bir Ramazân-ı Şerî..

Mübârek Üç Ayları Karşılarken

Mübârek Üç Ayları Karşılarken

Mübârek mevsim ‘üç aylar’  başlıyor.  Zaman ve mevsimler de tıpkı kâinatın aynası olan insanlar gibi belirli bir fıtrat üzere yaratılmışlardır. Birbirini takip eden gün ve mevsimlerin bir kısmı diğerlerine göre fazîletli kılınmış ve bu durum insanlara haber-i sâdık yoluyla bildirilmiştir. Ümmetler de kendilerine tebliğ için vazifeli olarak gönderilmiş olan rasûl ve nebîler vası..

Hangi Yılbaşı .. ?!

Hangi Yılbaşı .. ?!

Hangi Yılbaşı..?! Müslüman!… Önünde, seninle alakası olmayan bir bayram var: Hristiyanların dînî bayramı “yılbaşı”… Bir müslüman olmana rağmen, kişiliğini ve dinini, bir yana iterek “yılbaşını” sende mi kutlayacaksın?!… Kendini Hristiyanlara benzetecek, hindi kesece, çam devirecek, yılbaşı tebrikleri, yeni yıl kutlamaları ve sâir senin dininde bulunmayan ve onunla bağdaşmayan, insanlıkla da hi&c..

Mukaddesâta Hürmet Ve Ta‘zîm

Mukaddesâta Hürmet Ve Ta‘zîm

Mukaddesâta Hürmet Ve Ta‘zîm   Lügatte ‘’temiz olmak anlamına gelen ‘kuds’ kökünden sıfat olarak türeyerek ‘’tertemiz, pak, kusurlardan arınmış’’ anlamı kazanmış, Allah Azze ve Celle’nin ‘’Kuddûs’’ ism-i şerifi, mü’minlerin ‘kutsal’ anlayışının da temelini oluşturmaktadır. Bu sebepledir ki, ilâhî olan her..